Program rada

U 2012. godini je predviđeno organizovanje četiri seminara u prostorijama Privredne komore Srbije. Seminari će se baviti onim aktuenim temama gde postoji potreba za zakonskim ili podzakonskim uređenjem određene oblasti.

Takođe, u 2012. godini, je predviđeno da startuje sa radom mala škola lobiranja na Zlatiboru, u klubu Satelit, gde ćemo pozvati nekoliko predavača iz regiona (Crna Gora, Hrvatska i Slovenija). U okviru ove škole lobiranja, akcenat bi bio ne samo na edukaciju koja se tiče lobističke delatnosti već i na upoznavanje sa drugim srodnim profesijijama i veštinama (diplomatija, pregovaranje, kreativno mišljenje, i sl). Ovako organizovana škola, ima za cilj da postane tradicionalna, da bude mesto okupljanja lobista iz zemlje i regiona, što će pomoći u građenju imidža i prepoznatljivosti lobističke profesije.


Preuzmite Program rada (360 KB)

 

Edukacija