Organizacija » Predsedništvo »

Miodrag Dilparić

Miodrag Dilparić Funkcija: Član Predsedništva Posao: Lad Group Beograd Obrazovanje: Ekonomski fakultet Datum rođenja: 04.07.1971. Mesto rođenja: Čačak

Od 1998. godine započinje rad u bankarstvu u Sektoru poslova sa stanovništvom u Jubanci ad Beograd (danas Alpha banka). 2001. sledi unapredjenje na poziciju direktora Filijale gde radi do 2004. godine, kada prelazi u HVB banku (danas UniCredit banka), da bi radio kao Direktor mreže ekspozitura. Od 2007. godine istovremeno obavlja više funkcija u UniCredit banci, radeći kao Direktor mreže ekspozitura i zamenik Direktora sektora poslova sa stanovništvom. Vodjen iskustvom i uvidjajući potrebe tržišta sredinom jula 2007. uvodi Private banking u Srbiju. 2009. preuzima poziciju Direktora sektora poslova sa stanovništvom u Moskovskoj banci Beograd (danas VTB banka). 2011. postaje Član IO PBB banke zadužen za rad sa stanovništvom, malim i srednjim preduzećima, i za sektor operacija.

Danas obavlja dužnost Člana UO Gradskog zavoda za javno zdravlje i radi kao Finansijski savetnik u Lad Group Beograd.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Magistarske studije završio u Beogradu odbranivši tezu "Uticaj menadžmenta u kreiranju konkurentske pozicije na tržištu". Profesionalno se usavršavao na brojnim seminarima u zemlji i inostranstvu.