Organizacija » Članovi »

Sanja Vasić

Sanja Vasić Funkcija: Član Posao: Privredna komora Beograda Obrazovanje: Filološki fakultet Datum rođenja: 06.06.1977. Mesto rođenja: Beograd

Obrazovanje:
2002 Novembar-Maj 2005

Magistar u oblasti Menadžment trgovine, teza “Transnacionalne korporacije u različitom okruženju zemlje domaćina, na primeru NR Kine”
 
1995-1999    Beograd Filološki fakultet - Diplomirani Sinolog  
1998-1999    Beijing Language and Cultural University, Kina - Specijalizacija u kineskom jeziku 
1992-1995    Gimnazija “ Mihajlo Pupin” Beograd, Srbija - Završena srednja škola
 
Dodatni treninzi:       
2005 Jul – University of ZTE Corporation, Shenzhen, Kina, Trening za ključnog menadžera personala,
Key Stuff Menadžer
 
1999 April-Jun   Kurs računara (Windows 98, MS Office, daktilografija), Peking, Kina
 
Jezici:                       
Srpski (maternji)
Engleski (odličan)
Kineski (mandarinski) (odličan)
Francuski (dobar)
 
Radno iskustvo:        

2010 decembar 
Privredna komora Beograda
Organizacija rada Centra za ekonomse odnose sa inostranstvom,
Povezivanje lokalnih kompanija sa ino partnerima, organizacija B2B susreta, koordinacija i organizacija privrednih delegacija, sajamskih učešća, edukacije. Komunikacija sa privrednim komorama iz inostranstva, Ambasadama i predstavništvima u Srbiji. Učešće u projektima sponzorisanim od strane EU. Sekretar, Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom 
 
2009 decembar – decembar 2010
Privredna komora Beograda
Povezivanje lokalnih kompanija sa kineskim investitorima, rukovođenje kinskom sekcijom u Privrednoj komori Beograda pod nazivom ‘Kineski ćošak’’. Komunikacija sa privrednim komorama NR Kine. Promocija lokalnih investicionih potencijala kineskim potencijalnim investitorima i komorama. Organizacija lokalnih i stranih privrednih delegacija. Logistička i pravna podrška novoosnovanim kineskim kompanijama u Srbiji. Razmena informacija, organizacija učešća na sajmovima i edukacijama u zemlji i u NR Kini. Učešće u projektima sponzorisanim od strane EU.
Rukovodilac sektora za upravljanje projektima, Kineska sekcija, Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom 
 
2008 Decembar- 2010 juli
China Trade Center d.o.o.
China Trade Center je jedinstven veleprodajni tržni centar u region sa preko 120 lokala na 20.000 m2. Osnovni zadaci su rešavanje reznih zahteva i dnevnih tekućih aktivnosti, uglavnom stranih zakupaca,  promocija CTC-a,  PR i marketinške aktivnosti, promocija rezvoja brenda malih i srednjih preduzeća. Vođa tima u međunarodnim projektima u centru, menadžer maloprodajnog prostora u Centru. Širenje mreže kontakata u zemlji i inostranstvu. Budžet kalkulacije, izrada biznis plana i realizacija, pregovori, potpisivanje ugovora, praćenje aktivnosti tržišta, kontrola i nadzor procesa naplate, organizacija zaposlenih, nadzor u ime investitora nad izvođačima radova u centru.
Direktor
 
 
2004 Jun – 2008 Decembar
ZTE Korporacija Predstavništvo,
ZTE Korporacija je najveći proizvođač telekomunikacione opreme u Kini. Logistička i organizaciona podrška lokalnim prodajnim aktivnostima i projektima, kordinacija projekata i evaluacija, projektni menadžment, pregovori i potpisivanje ugovora, razvoj prodajne i marketinške strategije u kordinaciji sa centralnom kancelarijom, širenje svesti o proizvodima ZTE kompanije na lokalnom tržištu, prodajne aktivnosti. Praćenje poslovnih prilika, razvoj poslovnog plana i realizacija, marketing i organizacija sajamskih kampanja, uspostavljanje kontakta sa klijentima, razvoj i odrzavanje kontakta, priprema tenderske dokumentacije i ponuda, rukovođenje lokalnim timom, rukovođenje razvojem i dostignućima zaposlenih. Prevođenje.
Menadžer poslovnog razvoja (Business Development Manager)
 
 
2002 April – 2004 MajClico d.o.o., Beograd, Srbija
Pregovori i logistička podrška aktivnostima u Kini, prodajne i marketinške aktivnosti na domaćem tržištu sa ciljem stvaranja novog brenda, prepoznatljivog na lokalnom tržištu, implementacija projektnog menadžmenta, uspostavljanje i održavanje kontakata sa klijentima, razvoj prodajne strategije i implementacija, praćenje poslovnih prilika, kordinacija aktivnosti prodajnog tima, kontrola i podrška maloprodaji, monitoring magacina i inventara.
Izvršni Menadžer  
 

2000 September- 2002 Februar Ambasada Bosne i Hercegovine, Peking
Zbog ograničenog broja članova Ambasade, obavljala kancelarijske administrativne poslove, rukovodila organizacijom lokalnog kineskog osoblja, komunikacija sa drugim ambasadama i Ministarstvima u Pekingu, Kina.
Administrativno tehnički sekretar
 
 
1998 – 2000   
Geely Group University, Linhai, Zhejiang Provincija, Kina
Na Geely Univerzitetu predavala engleski kao strani jezik, studentima na prvoj i drugoj godini učenja jezika, konverzacijski časovi i časovi prevođenja. Nastava održavana po načelima komunikativnog pristupa, što iskazuje da je visoka angažovanost nastavnika u porcesu učenja stranog jezika. Navela bih specifičnost okolnosti u rada, jer sam strancima tj. kinezima držala i meni strani jezik, engleski, na njihovom maternjem kineskom, što govori o mojim kvalifikacijama i umešnosti.    
Strani Lektor
 
 
Hobi:
Marketing, rukovođenje, strani jezici, putovanja,  kultura dalekog istoka, literatura, sport..
 
Ličnost & veštine:     
Profesionalna, odgovorna, analitična, sistematična, sposobna za samostalan rad, dobre organizacione i komunikacijske sposobnosti, završava rad u zadatom roku, fleksibilna i spremna pomoći, poverljiva, pouzdana, lojalna, dobar timski igrač, inteligentna, ambiciozna u pogledu razvoja sopstvenih radnih sposobnosti.
 
Odlično govorim mandarinski kineski i engleski jezik. Položen HSK test. Služim se francuskim jezikom. Odlično poznajem rad na računaru. Posedujem iskustvo u predavanju stranih jezika, u izvođenju projekata, rukovođenju ljudima, komunikaciji u međunarodnom okruženju, marketing, spoljnoj trgovini.