Organizacija » Članovi »

Novak Blečić

Novak Blečić Funkcija: Generalni sekretar Posao: Advokatsk akancelarija Blečić&Partners Obrazovanje: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu Datum rođenja: Mesto rođenja:

Po završetku studija na Pravnom fakultetu u Beogradu, Novak Blečić je magistrirao na Ghent Univerzitetu u Belgiji (LL.M) gde je specijalizovao Privredno pravo Evropske Unije. Kao advokat registrovan u advokatskoj komori 2006. godine. Novak je specijalizovan za oblasti projektnog finasiranja, korporativnog i trgovinskog prava, korporativnog upravljanja, međunarodnih ugovora, stranih investicija i privatizaciju.

Novak Blečić je partner u advokatskoj kancelariji Blečić i Partneri (www.blecicpartners.rs)

Objavljeni radovi:
"Elektronsko glasanje na skupštinama akcionara (razlike između EU i USA)";
"Korporativna kontrola u vezi sa kompanijama u Evropskoj Uniji";
"Elektronska trgovina sa aspekta pravne regulative Evropske Unije".

Novak Blečić je generalni sekretar Društva lobista Srbije.
Novak je direktor i član upravnog odbora Akademije za pravne studije "HARMONIUS" koja ima za cilj harmonizaciju i usklađivanje prava Evropske Unije.