Organizacija » Članovi »

Nikola Rudović

Nikola Rudović Funkcija: Komitet za IT i marketing Posao: Obrazovanje: Pravni fakultet Datum rođenja: 14. 12. 1978 Mesto rođenja: Bar

Nikola Rudović rođen je 14. 12. 1978. godine u Baru.

Diplomirao 2003. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Godine 2004. završio Školu za društveno i političko liderstvo „PERIKLES“ organizovanu od strane Fonda Centar za demokratiju, a finansiranu od strane Evropske komisije.

Član je Upravnog odbora Udruženja novinara za poljoprivredu „AGROPRESS“. Govori engleski jezik, služi se italijanskim jezikom.
Po zanimanju advokat. Specijalizovan za privredno pravo i pravo informacionih tehnologija (IT).