Organizacija » Članovi »

Nebojša Janković

Nebojša Janković Funkcija: Član Posao: Advokatska kancelarija Obrazovanje: Pravni fakultet Datum rođenja: 06.06.1979 Mesto rođenja: Sarajevo

JANKOVIĆ NEBOJŠA, rođen u Sarajevu, Bosna i Hercegovina 06.06.1979.godine, sa trenutnim prebivalištem u Beogradu, ulica Vojvode Stepe 596. Telefon: 011/ 39 45 213, mob: 064/23 55 919. E-mail adresa: advokatjankovic@gmail.com

OBRAZOVANJE:  PRAVNI FAKULTET Univerziteta u Beogradu. Diplomirani pravnik generacija 1998god. – 2003god. Nakon isteka advokatskog pripravničkog staža položio sam pravosudni ispit u septembru 2006.godine u Beogradu pred komisijom Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije, nakon čega sam se upisao u imenik advokata Advokatske komore Beograda 17.11.2006.godine.

RADNO ISKUSTVO:    Od novembra 2006.godine obavljam samostalno advokatsku delatnost isključivo u oblasti privrednog prava.

ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA: Generalni sekretar nevladine organizacije »CENTAR ZA PROMENE« iz Beograda, počev od maja 2006.godine, predsednika nadzornog odbora Udruženja novinara za poljoprivredu »AGROPRESS« iz Beograda, počev od oktobra 2008.godine.

JEZICI:    ENGLESKI, profesionalno poznavanje jezika;
                 ŠPANSKI,  poznavanje jezika za komunikaciju.