Organizacija » Članovi »

Duško Krsmanović

Duško Krsmanović Funkcija: Član Posao: Obrazovanje: Datum rođenja: Mesto rođenja:

Obrazovanje:
• Doktorant, Evropski doktorat prava i ekonomije (European doctorate in Law and Economics),
University of Bologna, University of Hamburg, the Erasmus University of Rotterdam.
2010 – trenutno.
• LL.M i Master in Law and Economics - dupla diploma, Evropski Master prava i ekonomije (European Master in Law and Economics), University of Bologna, University of Hamburg. 2009 – 2010.
• Specijalistička diploma „Public policy “, Georgetown University i Fond za američke studije, Washington D.C. Sjedinjene američke države. Januar - Maj 2009.
• Diplomirani pravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Diplomirao sa prosečnom ocenom 8,97.

Izdvojeno neformalno obrazovanje:
• International institute for Political and Economic sytems, letnja škola. Georgetown University i Fond za Američke studije. Krit, Grčka 2008.
• Program EU i Balkan, Odeljenje za napredne dodiplomske studije - Beogradska otvorena škola.
2006 – 2007.
• Škola za političke studije, jednogodišnji program usavršavanja mladih lidera. Savet Evrope, 2004.
• U periodu od 2002 – 2010 prošao više desetina specijalnih programa usavršavanja veština iz oblasti politike, prava, ekonomije, omladinskog organizovanja, veština jasnog nastupa, pregovaranja i slično.

Članstva u međunarodnim i domaćim asocijacijama:
World Bank Youth Voices program, TFAS Alumni Club Serbia, Drustvo lobista Srbije, BOŠ Alumni Club, Institutio Orathoria - Pravni fakultet u Beogradu, ERASMUS Alumni network, Fond za mlade Talente RS, Konrad Adenauer Alumni, Council of Europe School for Political studies alumni.

Oblasti akademskog i profesionalog fokusa: Lobiranje u EU (institucionalno i korporativno), Corporate public affairs, ekonomska analiza prava, Green economy, politički odnosi EU – Balkan.

Jezici: engleski (aktivno), italijanski (aktivno), ruski (pasivno). 


Radno iskustvo:
• Istraživač, The European Doctorate in Law and Economics, University of Bologna. 2010 – trenutno.
• Prestavnik doktoranata u Savetu Ekonomskog fakulteta u Bolonji.
• Asistent u odeljenju za odnose sa vladom, The National Petrochemical and Refiners Association , Washington D.C., SAD. 2009. Svakodnevno prisustvo u U.S. Senatu i Kongresu.
• Konsultant, IBRD, Svetska banka, Beograd. 2008 – 2009.
• Član konsultantske grupe Youth Voices, Svetska banka, Beograd 2007 – 2009.
• Trener – NVO Milenijum, EBRD i Nacionalna služba za zapošljavanje, program „Tvoj prvi korak ka karijeri“, 2006 – 2007.
• Nacionalni Ambasador za Srbiju i Crnu Goru, Generation of Europe, Brisel. 2006 – 2007.
• Glavni koordinator Saveta mladih gornjo drinske regije. 2002-2004.
• Senior trener. Od 2004 održao oko 100 treninga, radionica i seminara sa preko 1500 učesnika. Neke od tema su career building, project management&strategic planning, intercultural learning, veštine javnog nastupa.

Objavljeni radovi:
• „Lobbying and Integrity of the public sector in Serbia“, KAS Regional Law Alumni conference, Trogir, Hrvatska 2010.
• Knjiga, „The Brainsbook on networking“, Brainswork GmbH, Austria, 2009. Koautor.
• „Mladi na tržištu rada u Srbiji“, Ekonomski institut, 2007.

Nagrade:
• Stipendija Evropske komisije „Erasmus mundus“ za jednogodišnje master studije na programu „European doctorate in Law and Economics“.
• Dvostruki stipendista fondacije Konrad Adenauer u Srbiji. 2007/08 i 2008/09. Stipendija se dodeljuje za liderski potencijal i jak društveni angažman.
• Dvostruki stipendista Fonda za mlade talente RS.
• Stipendija za liderski potencijal Unicredit banke i Kancelarije predsednika Srbije, 2009.
• Stipendija za jednosemestralni boravak u SAD, Fond za američke studije.
• Drugo mesto na takmičenju „Balkan Case Challange – Law moot court competition“, 2007.
• Prvo mesto u kategoriji „zadata tema“ na tradicionalnom takmičenju u besedništvu, Pravni fakultet u Beogradu, 2006.
• Dvostruko nagrađen za izuzetne rezultate tokom studija od strane Pravnog fakulteta u Beogradu. 2005 i 2007.
• Specijalna nagrada za rad „Mladi na tržištu rada u Srbiji“, Mreža za unapređenje poslovnog okruženja i Vlada Slovačke, 2007.