Organizacija » Članovi »

Aleksandra Hristov

Aleksandra Hristov Funkcija: Član Saveta DLS Posao: Hristov consulting D.O.O Obrazovanje: Pravni fakultet Datum rođenja: Mesto rođenja:

LIČNI PODACI
Ime i prezime: Aleksandra Hristov
Mesto rođenja: Pančevo
Email: aleksandra.h@hristovconsulting.com
Kontakt adresa: Danila Lekića 8, Beograd
Website: www.aleksandrahristov.com

 

OBLAST DELOVANJA
Profesija: Pravnica
Oblast ekspertize: Strateške komunikacije i organizacioni razvoj
Oblast aktivizma: Prava manjina, Zaštita prava osoba sa invaliditetom, Prava medija, Upravljanje promenama
 
 
OBRAZOVANJE
Nivo: Fakultet
Institucija: Pravni fakultet, Beograd
Oblast: Pravosudni ispit
Godina sticanja zvanja: 1995/1997
 
ALTERNATIVNO OBRAZOVANJE
Institucija: Federalna Akademija Javne Administracije (Federal Academy for Public Administration), Beč, Austrija
Oblast: Javna uprava
Certifikat: Certifikat Programa Reforme javne uprave
Period trajanja: Juni 2001. - Oktobar 2001.

Institucija: Centar za Edukaciju Politike Obrazovanja Univerziteta u Ljubljani
Oblast: Program Obrazovanja u Otvorenom Društvu, Izrada Edukacionih Zakona
Certifikat:
Period trajanja: Septembar 2001.

Institucija: Harvard University, John F. Kennedy School of Government, Boston, MA, USA
Oblast: Liderstvo, javna uprava, javna politika, komunikacije, organizacija timova, urpavljanje promenama, pregovaranje
Certifikat: Diploma "Programa za Više Menadžere u Vladi"
Period trajanja: Jul - Avgust 2002.

Institucija: Internacionalna Trening Akademija Evropskog Pokreta, Brisel, Belgija
Oblast: Lobiranje, liderstvo, timski rad
Certifikat: Diploma "Umetnost i Praksa Organizacionog Razvoja"
Period trajanja: Novembar 2006. - Decembar 2006