Kako postati član DLS-a

 

PRISTUPNICA

U skladu sa članom 27. , stav 3. Statuta DLS,
podnosim zahtev Predsedništvu DLS za prijem u članstvo DLS 

Osnovni podaci

  Ime i prezime (*)  
  Institucija/Firma (*)  
  Pozicija (*)  

Kontakti

  Adresa (*)  
  Telefon (*)  
  Mobilni (*)  
  Email (*)  

Preporuke članova / jemaca

  Preporuka: (*)  
  Preporuka: (*)  
  Unesi kod:  
    (navesti dva člana za preporuku)  
     
 



Odstampajte pristupnicu - PDF format