Lobiranje za interese lokalne samouprave

Događaji »
print rss Bookmark and Share

21.09.2013. Kancelarija DLS

Lobiranje za interese lokalne samouprave

Trening je predviđen da traje u nekoliko faza:

  1. Modul 1 daje kratak pregled lobiranja i zastupanja u Srbiji i upoređivanje sa regulativom EU.  U nekim zemljama, posebno u Evropskoj uniji, postoji opis pojma „public affairs“ koji već dosta razvijen i dugo živi u praksi, samo pod različitim terminima. Trening je dao odgovore na pitanja kako ući u lobi industriju, koje su veštine potrebne da bi neko bio uspešan u tome, kako obezbediti poziciju i jednom kada su tamo, šta učesnici mogu da očekuju od svojih ranih godina u lobiranju. Uvodni modul se završio raspravom o značaju kodeksa ponašanja u lobiranju, sa posebnim fokusom na specifičnosti lokalnih samouprava.
  2. Modul 2 se bavi samim lobiranjem, praktičnim slučajevima. Uprkos promenama u specifikaciji posla za one koji se bave lobiranjem, suština je nepromenjena u odnosu na prvobitnu svrhu. Lobiranje, kao što možete da zamislite, nije jednostavno i neophodan je pregled procesa kreiranja politike u Srbiji, i poznavanja aktuelnosti i promena, da bi se bolje razumelo gde su tačke pritiska u sistemu.
  3. Modul 3 bavi se ulogom medija u javnim poslovima i to kroz dva segmenta. Prvi sugeriše načine na koje može da se razvije pozitivan odnos sa medijima i novinarima. Drugi segment se bavi upravljanjem krizom i kako lokalne samouprave treba da se bavi problemima kada se oni pojave. Održavanje pozitivne reputacije od ključnog je značaja.
  4. Modul 4 ispituje odnose sa zainteresovanim stranama i ulogu lokalne samouprave u lobiranju. Od identifikacije aktera kroz razumevanje motivacije i načine saradnje sa njima, modul ima za cilj da pokaže kako se vrednuju akteri, kako se određuje ko je koliko uticajan. Modul se završava kratkom diskusijom o planovima komunikacije, što je oblast u „public affairs“ koja zahteva korišćenje analize odnosa aktera.

Više od dvadeset opštinskih funkcionera je aktivno učestvovalo u diskusiji i analiziranju postignutih ciljeva praktičnih slučajeva lobiranja.

Čitanja: 1326 | Komentara: 0

Dodaj komentar