Značaj populacione politike

Događaji »
print rss Bookmark and Share

22.03.2012. Kancelarija DLS

Značaj populacione politike

U punoj sali u Privrednoj komori Srbije, o populacionoj politici su govorili: Marina Klarić-Živković-sudija višeg privrednog suda i medijator, prof. dr Mirjana Rašević direktorica Instituta za društvene nauke i mr Uroš Novaković sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Na Seminaru je analizirana Nacionalna strategija za podsticaj rađanja, i data argumentacija u prilog ukidanja PDV-a na opremu za bebe. Ukidanjem PDV-a, država, kako je rečeno, neće odmah rešiti problem nataliteta, ali će poslati poruku roditeljima da država vodi računa o njima i da je za nju rešavanje pitanja nataliteta primarni zadatak. Predavači su istakli da je za ostvarenje ciljeva Nacionalne strategije za podsticaj rađanja, veoma značajno da se pojačaju instrumеnti finаsiјsке pоdršке pоrоdici, као i rаzvој оbrаzоvаnjа i аdекvаtnо infоrmisаnjе јаvnоsti.

Takođe, istaknuto je da država mora medijski dobiti rat protiv bele kuge promovišući roditeljstvo kao vrednost i dar, a ne kao obavezu. Mere Nacionalne strategije za podsticaj rađanja moraju biti operativno sprovedene prema svima a naročito prema najugroženijim kategorijama stanovništva. Аdекvаtnа zаstupljеnоst tеmа u оblаsti pоpulаciоnе pоlitiке u оbrаzоvаnju (nа svim nivоimа), mеdiјsка prоmоciја usmеrеnа nа акtivizаciјu јаvnоsti i pоdsticаnjе rаđаnjа (uz pоštоvаnjе оsnоvnih ljudsкih prаvа) оd izuzеtnоg su znаčаја zа оtкlаnjеnjе uоčеnih prоblеmа dаljеg rаzvоја i stvаrаnjе оsnоvа zа unаprеđivаnjе pоpulаciоnе pоlitiке i dеmоgrаfsкi rаzvој Srbiје.

 

 

Više slika u galeriji »

Čitanja: 5057 | Komentara: 0

Dodaj komentar