Država protiv korupcije

Događaji »
print rss Bookmark and Share

01.03.2012. Kancelarija DLS

Država protiv korupcije

Prevencija korupcije "hramlje" u mnogim društvima, a posebno u srpskom, kaže direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković.
"Suprotstavljanje državnim organima ne vodi ničemu. Osnov našeg postupanja je partnerski odnos sa njima. Uspeli smo da ubedimo državne funkcionere da nismo tu samo da ih skeniramo i gonimo, već da im ukažemo na preventivne aktivnosti koje treba sprovesti", rekla je Markovićeva na sastanku Društva lobista Srbije u Privrednoj komori.
Ona je ukazala da takozvana četvrta grana vlasti - regulativno telo - još nije zaživela u srpskom društvu i dodala da prevencija korupcije "hramlje" u mnogim društvima, a posebno u srpskom.
"Još uvek je na delu model da smo iznenađeni da neka institucija počne da radi ono zbog čega je i osnovana. Ono što je važno je da naučimo institucionalno da komuniciramo, a ne samo kroz afere, podmetanja i klevete", poručila je Zorana Marković.
Objasnila je da Agencija nije vladina institucija, već ju je 2010. osnovala Skupština Srbije.
Govoreći o obavezama Agencije, Markovićeva je navela da ona mora da rešava pitanja mogućeg sukoba interesa funkcionera u funkcijama koje obavljaju, da kontroliše imovinu 18.000 javnih funkcionera u Srbiji, analizira rizike od korupcije unutar pojedinih institucija i da brine o transparentnosti finansiranja političkih stranaka.
 
Finansiranje stranaka na testu
Zorana Marković je ukazala da će prošle godine usvojeni Zakon o finansiranju stranaka imati svoj test na predstojećim izborima i dodala da Agencija neće ni na koji način limitirati izborne kampanje stranaka, već će samo kontrolisati iz kojih izvora se finansiraju.
Ona je navela da Agencija ima problem sa tri stranke - Liberalno-demokratskom partijom koja otvoreno promoviše stranački izborni program "Preokret", što nije u skladu sa zakonom, Ujedinjenim regionima Srbije jer su oni registrovani kao nevladina organizacija; i G17 plus, ne obrazloživši u čemu je problem sa tom strankom.
 
Profesor Čupić je istakao da je izvor korupcije u ljudskoj prirodi, "u njenoj pohlepi", i da je nužno izgraditi mehanizme kontrole te pohlepe. On je naglasio da su političke elite te koje najpre treba da imaju volju da zaustave korupciju i da je neophodno u tom smislu naći sistemsko rešenje.
"Naša skupština donosi stotine zakona, od kojih svaki pojedinačno uređuje samo jednu malu oblast, ali međusobno su najčešće suprotstavljeni - a to ništa ne vredi dok se ne donesu sistemski zakoni, koji će da regulišu sve pojedinačne u toj zakonskoj piramidi", žučno je poručio Čupić.
Čedomir Čupić je dodao da je "dobar zakon najveći autoritet" i da pod njegovom kapom treba da budu svi, pa i predsednik države, navodeći kao primer neke svetske zemlje, poput Brazila i Hongkonga, koje su se strogom zakonskom regulativom i primenom izborile sa ogromnom korupcijom.
 
Nekadašnji predsednik evropske Grupe država Saveta Evrope za borbu protiv korupcije (GREKO) Drago Kos upitao je zašto nema aktivnije borbe protiv korupcije u Srbiji "koja ima sudstvo, policiju, jednu preventivnu agenciju i veoma dobro zakonodavstvo".
 
 
 
 

Čitanja: 1545 | Komentara: 0

Dodaj komentar