Porast korupcije

Događaji »
print rss Bookmark and Share

16.01.2012. Kancelarija DLS

Porast korupcije

 

Srbija je nazadovala na godišnjoj listi Transparensi internešnela (Transparency International) i sada se nalazi na 86. mestu, sa indeksom percepcije korupcije (CPI) od 3,3, saopštila je 1. decembra organizacija Transparentnost Srbija.
 
Kao glavne problemi Srbije, predstavnici Transparentnosti Srbija naveli su kršenje antikorupcijskih zakona, narušavanje pravne sigurnosti usvajanjem kontradiktornih i nejasnih odredbi, vaninstitucionalna moć političkih stranaka koja utiče na rad javnog sektora, neuređeno lobiranje, netransparentan proces donošenja odluka, nepotrebne procedure i nedovoljni kapaciteti organa koji vrše nadzor nad primenom zakona.
 
Na konferenciji za novinare u Beogradu na kojoj je predstavljen godišnji izveštaj, predsednik Transparentnosti Srbija Vladimir Goati podsetio je da se sve zemlje koje imaju indeks manji od pet smatraju državama sa "endemskom korupcijom". "To znači da su u toj zemlji krediti skupi a da investitori nisu skloni da ulažu u tu zemlju", rekao je Goati.
 
Goati je za pogoršanje ocene Srbije sa 3,5 na 3,3 okrivio i nejasne akcije pravosudnih organa, naglašenu selektivnost i sporost pravosuđa, slabljenje institucija, odnosno najave oduzimanja nadležnosti Upravi za javne nabavke, kao i političke partije za koje je rekao da su već gotovo 22 godine bez ikakve kontrole po pitanju finansiranja.
 
Oni je ocenio da visok stepen korupcije onemogućava ekonomski razvoj, što vodi ka još većoj korupciji.
 
Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić rekao je da organi vlasti krše antikorupcijske zakone, da se usvajaju kontradiktorne odredbe, da se obavlja diskreciona primena zakona, da proces lobiranja nije uređen i da se zakonski propisi usvajaju netransparentno. Nenadić je ocenio da svaka zemlja koja želi uspeh u borbi protiv korupcije mora da posebnu pažnju posveti javnim nabavkama i oblasti finansiranja političkih partija.
 
Izvor: EurActiv.rs
 

Čitanja: 1538 | Komentara: 0

Dodaj komentar