47. klub Društvo lobista Srbije - saopštenje

Aktuelnosti »
print rss Bookmark and Share

07.12.2015.

47. klub Društvo lobista Srbije - saopštenje

U okviru poslednjeg 47. kluba lobista, koji je otvorio predsednik kluba lobista Nenad Vuković, prisutnima su se obratili Stana Božović, državni sekretar u Ministarstvu privrede, Radmila Šerović, načelnik odeljenja za upravljanje otpadom, i Milian Stevanov.

U okviru svih izlaganja, govornici su izneli mnoštvo činjenica o tome šta je urađeno na sagledavanju potreba za usklađivanjem standarda zaštite životne sredine, kako i šta je urađeno od 2012. godine do danas u smislu zakonskih podakata koji su do sada doneseni. Državni sekretar, Stana Božović, je naglasila da je gotovo dve trećine operativnih stavki u procesu pristupanja EU i usaglašavanja poglavlja direktno u vezi sa zaštitom životne sredine.

 

U periodu do 2040. godine investicijskim i budžetskim planom ministarstva planirano je da se oko 10.5 milijardi evra nameni investicijama u projekte životne sredine Republike Srbije. Takođe, državna sekretarska je napomenula da je proces „screeininga” odnosno sagledavanja stanja životne sredine u Republici Srbiji gotov, gde je strategija za unapređenje životne sredine takva da vrlo precizno utvrđuje prioritete i potrebe investicija i unapređenja životne sredine, uz očekivanja o brzom otvaranju poglavlja za pregovore sa EU u vezi sa životnom sredinom.

U cilju razumevanja prioriteta navedeno je da se u narednom periodu skoro dve trećine investicija odnose na rešavanje problema otpada na svim nivoima, kao i rešavanje problema vodotokova, odnosno kvaliteta vode. Takođe, napomenuto je da je dugoročnom strategijom planirana izgradnja 30 standardizovanih deponija, gde takvih trenutno postoji samo 10. Gospođa Šerović, načelnik odeljenja za upravljanje otpadom, upoznala je učesnike predavanja o kompleksnosti upravljanja otpadom kao i zakonskim regulativama, odnosno zakonskim aktima koje je ministarstvo unapredilo u periodu od 2015. godine. Sa druge strane, gospodin Milan Stefanović je govorio o modelima finansiranja projekata u vezi sa životnom sredinom i nepobitnoj činjenici o velikoj disproporciji troškova subvencija, ali i investicija održavanja deponija u razvijenim zemljama EU u odnosu na Srbiju. Takođe, zajedno sa ostalim učesnicima predavanja, gospodin Stevanović se složio da Srbija veoma brzo postaje izuzetno atraktivna lokacija za investicije u žiotnu sredinu uz napomenu da je ministarstvo u procesu stvaranja informatora o investicijskim i zakonskim mogućnostima u okviru unapređenja lokalne životne sredine u okviru lokalnih samouprava.

Učesnici predavanja su postavili mnogo konkretnih pitanja u vezi sa upravljanjem medicinskim otpadom, načinom trgovine i izvozom otpada, projektima za sanaciju i prečišćavanje voda u Beogradu, otpadnim deponijama u Užicu, otpadnim vodama u Majdanpeku. U okviru diskusije državna sekretarka Božović je konstatovala da je medijski zaštita životne sredine objektivno ignorisana uz napomenu da smatra da medijski materijali koji podstiču na razmišljanje o unapređenju, očuvanju kao i dizanju svesti o stanju životne sredine moraju biti integrisani u medije poput javnog servisa gde se u praksi pokazala nezainteresovanost novinara za informisanje građana Republike Srbije o pozitivnim promenama u sferi životne sredine.

U okviru daljih procesa implementacije strategije o zaštiti životne sredine, potrebno je investirati resurse u domene operativnog kontrolinga, inspekcijskog nadzora, kao i finansijskog i nadzora projekata u vezi sa životnom sredinom lokalnih samouprava, jer je to jedini način da se stanje na terenu unapredi. Božović napominje da je u ministarstvu u procesu i priprema amandmana koji ograničavaju mogućnosti korišćenja budžetskih sredstava Republike Srbije u slučajevima u kojima se ne poštuju standardi u vez isa realizacijom dogovorenih projekata unapređenja životne sredine. Kao primer nesavesnog ponašanja koje treba biti sankcionisano navela je primer postrojenja za prečišćavanje voda u Leskovcu gde se nesavesnošću investitora urušio više kilometarski kolektor za prikupljanje vode čime ceo sistema ne može da se pusti u operaciju, gde je minstarstvo po hitnom postupku moralo da investira dodatna i veoma skupa sredstva za završetak radova koji su prethodno trebali da budu profesionalno završeni.

Učesnici su, kao i predsednik kluba lobista Nenad Vuković, zatvarajući predavanja zahvalili predavačima uz napomenu da je rad i značaj društva lobista i u tome da pomogne državnim institucijama da sprovedu u delo procese koji unapređuju društvo i Republiku Srbiju, na njenom putu ka EU.

Čitanja: 1120 | Komentara: 0

Dodaj komentar