Lobiranje nije manipulacija

Aktuelnosti »
print rss Bookmark and Share

21.10.2015.

Lobiranje nije manipulacija

Na tribini "Kako se lobira u Srbiji" koju je organizovao Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) u okviru Nedelje parlamentarizma, Obradović je negirala informacije koje su se pojavile u javnosti da će lobiranje biti deo novog zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i navela da to pitanje nije deo modela zakona koji trenutno razmatra radna grupa.

 

Navodeći da, nažalost, lobiranje uglavnom ima negativnu konotaciju i pogrešno se percipira u javnosti, Obradović je ocenila da je poenta zakona o lobiranju da učini transparentnom tu komunikaciju između društvenih činilaca i donosioca odluka, navodeći da je ekstenzivna komunikacija sa društvenim činiocima potrebna da bi bio donet neki dobar zakon ili strategija. "To je lobiranje, to je komunikacija, Lobiranje uopšte nije nešto mutno, nema problematičnu konotaciju, nego je prirodan proces u donošenju javne politike. Nije lobiranje sporno, nego postupak donošenja zakona koji nosi rizik od korupcije", kaže Obradović. Ona smatra da treba skinuti tu stigmu sa lobiranja i prekinuti njegovo povezivanje sa korupcijom. Obradović je rekla da treba jasno definisati šta bi bio cilj zakona o lobiranju i ocenila da je za njegovo efikasno sprovođenje bitno uspostavljanje kontrolnog tela. "Ne treba praviti zakon ako nema mehaznizama za njegovo sprovođenje i ako za to nema sredstava", kaže Obradović i navodi da je bitno postaviti i etičke standarde. Predsednik Društva lobista Nenad Vuković rekao je da to društvo ulazi u desetu godinu borbe za zakon o lobiranju navodeći da je lobiranje nažalost proces koji izaziva nerazumevanje u društvu.

Vuković je naveo da je cilj lobista da utiču na donosioce odluka i da taj proces bude transparentan, navodeći da lobiranje nije proces za neki pojedinačni nego za neki opšti akt, kao i da mora postojati etički kodeks i kontrolno telo. Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja rekao je da bi zakon o lobiranju trebalo da reguliše pitanje akreditacije lobista i pitanje edukacije, kao i donošenje etičkog standarda profesije. Profesorka na predmetu "Pregovaranje i lobiranje" na Metropolitan univerzitetu Ana Bovan rekla je da mali broj zemalja u svetu ima zakon o lobiranju, navodeći da je po oceni organizacije Transparentnost Internašnal najbolja evropska praksa u toj oblasti u Sloveniji koja je usvojila taj zakon. Ona je navela da je Velika Britanija nedavno usvojila zakon o lobiranju i da je za uspostavljanje registra lobista izdvojila milion funti, i dodala da u EU postoji registar lobista, ali da nije obavezan. 

Izvor: Novi Magazin/Tanjug

Čitanja: 903 | Komentara: 0

Dodaj komentar